DEP Institut analitza mensualment els indicadors del mercat laboral per Infojobs des de 2011

L’estudi corresponent al mes de setembre indica que els llocs de treball ofertats a Infojobs han crescut un 21% respecte el 2016, amb 26.642 llocs de treball més. Del total de 265.281 llocs ofertats, el sector Comercial i vendes n’aglutina el 23,1%, Atenció a clients el 13,3% i Informàtica i telecomunicacions l’11,4%. Cal destacar també el sector Compres, logística i magatzem, que augmenta un 206,7% respecte el 2016.

En quant al tipus de jornada laboral, el 56,5% d’ofertes del mes de setembre corresponen a la jornada a temps complet. En quant a l’experiència laboral sol·licitada, el 40% de les ofertes no demanen experiència prèvia, mentre que el 37,1% requereixen com a mínim un any d’experiència i el 12,8% requereixen com a mínim dos anys d’experiència.

Durant el mes de setembre s’han inscrit a ofertes d’Infojobs un total de 1.062.791 persones, el 41,6% de les quals amb estudis universitaris i el 26,9% amb estudis de cicles formatius. Com a modalitat contractual, el 77,1% d’aquests inscrits prefereixen la contractació indefinida, i com a jornada laboral, el 35,2% es decanten per la jornada completa.