DEP realitza un estudi de quantificació de la demanda i estratègia de comunicació

Amb el propòsit d’ampliar la seva oferta formativa i poder oferir per al curs 2011-2012, l’Ensenyament Secundari Obligatori i el Batxillerat, el Col·legi TAGUS de Toledo li ha encarregat a DEP Consultoria Estratègica un projecte per estudiar la implantació anticipada de les dues etapes formatives, quantificar la demanda potencial, conèixer el seu perfil i detectar els elements decisoris d’un possible canvi de centre que permetin al Col·legi TAGUS definir una estratègia de comunicació. Per a això, DEP ha entrevistat 200 famílies amb fills i filles de 10 a 14 anys residents a Toledo o l’àrea metropolitana.

Abans que el Col·legi TAGUS obrís les seves portes l’any 2005, DEP va realitzar un Pla de viabilitat mitjançant un seguiment de l’evolució demogràfica de l’àrea, les característiques sociològiques dels veïns de la ciutat i els seus estils de vida, hàbits de consum i oci, entre d’altres