DEP està avaluant la repercussió d’aquest pas en el territori i en la població de les comarques pirinenques

Amb motiu del compliment dels 25 anys del Túnel del Cadí, la societat que administra les infraestructures ha encarregat a DEP Institut la realització d’un estudi que descrigui i analitzi la repercussió econòmica i social del túnel a les comarques pirinenques.

El projecte té dues parts, d’una banda, es fa un estudi sociològic per avaluar la percepció de l’impacte del túnel a la població mitjançant enquestes, grups de discussió i entrevistes. I de l’altra, a partir de la investigació de dades estadístiques de fonts oficials i memòries, entre d’altres, s’analitzaran els canvis que ha sofert el territori a partir de la construcció del corredor, i com aquest ha influït directament o indirectament.