El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), el Departament de Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), juntament amb D’EP Institut, han elaborat un informe tècnic que permet fer una primera estimació de l’impacte econòmic de la COVID-19 en el sector cultural català. L’informe fixa en un 24% les pèrdues d’ingressos del conjunt del sector cultural català durant el 2020, que ha passat de facturar 4.475 milions d’euros el 2019 a 3.387 milions d’euros el 2020.

El text també especifica com aquestes pèrdues tenen intensitats molt diferents en els dominis culturals: el del patrimoni i museus perd un 35%; el de les arts escèniques i musicals, un 72%; l’edició i el comerç al detall de llibres, un 14%; l’audiovisual i multimèdia, un 15% i les activitats de disseny especialitzat, fotografia, creació artística i literària, un 12%.

Podeu descarregar l’informe en aquest enllaç