D’EP Institut participa, juntament amb altres socis europeus, en el projecte ENTRE FORWARD.

Els objectius del projecte són promoure, especialment entre els joves, l’esperit empresarial i emprenedor, les iniciatives i creativitat; i fomentar la importància de la innovació, la creativitat i habilitat de planificació i gestió de projectes.

El altres socis el projecte són: Coopérative d’Initiative Jeunes (France), ISON Psychometrica (Greece), Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Poland), União das Freguesias Gondomar (Portugal), Studio Risorse (Italy).

Més informació: www.entre-forward.eu