DEP Institut porta a terme l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012

DEP Institut i APLICA duen a terme l’Enquesta de joventut de Catalunya 2012. Es tracta d’una estadística oficial inclosa al Programa Anual d’Actuació Estadística de 2012, en desplegament de la llei del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014.

El principal objectiu d’aquesta enquesta, coordinada per la Direcció General de Joventut, és recollir informació sobre la situació i necessitats dels joves a Catalunya. El coneixement d’aquesta realitat ha de facilitar formular polítiques socials dirigides a aquest col·lectiu .

L’enquesta consta de 3.002 entrevistes personals domiciliàries a persones d’entre 15 i 34 anys que viuen a Catalunya.

Per a més informació: http://www.gencat.cat/joventut/observatori