D’EP Institut ha col·laborat amb l’Agència Catalana de Joventut en l’elaboració de l’Enquesta a municipis i comarques sobre polítiques de joventut (EMC) 2022. L’objectiu general de l’estudi és recollir dades i informació rellevant sobre l’acció dels ens locals en el desplegament de polítiques de joventut.

La primera edició de l’EMC, duta a terme l’any 2009, va contribuir a dibuixar una estratègia de treball emmarcada en el projecte territori, i la segona, duta a terme entre els anys 2016 i 2017, va permetre analitzar els efectes de la crisi econòmica en les estructures locals de joventut. Aquesta tercera edició ha de permetre observar els efectes de la pandèmica i establir necessitats de futur davant el més que provable canvi de la dinàmica relacional entre l’administració i les persones joves.

La recollida d’informació es realitza a través de dos qüestionaris, un adreçat als municipis i l’altre als consells comarcals, a través dels quals es sol·licita informació sobre recursos humans, recursos econòmics, estratègies de planificació i qualitat, tipus de polítiques dutes a terme, nivell de participació juvenil en política de joventut i estratègies d’interlocució amb joves, entre d’altres.