DEP Institut ha avaluat la satisfacció dels usuaris d’aquesta experiència pionera a Catalunya

Els 118.739 ciutadans i ciutadanes atesos durant el primer any de funcionament de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Girona, la primera en acollir els serveis territorials de tota una demarcació, han valorat amb un 8,4 sobre 10 el servei ofert. Els aspectes més ben valorats són l’ordre i la neteja (8,9), l’amabilitat de les persones que treballen (8,8) i l’horari d’atenció al públic (8,8). Així s’extreu d’una enquesta realitzada per DEP Institut durant el mes de maig per la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Des de la data d’obertura de l’Oficina, el 16 de juny de 2010, fins al 16 de juny de 2011, l’OAC ha donat servei a 553 persones cada dia, amb una afluència puntual de 800 a 1.000 usuaris, i 3.076 cada setmana.

El 52% dels usuaris ha demandat informació genèrica com, registre de documents, cèdules d’habitabilitat, conciliacions, entre d’altres. La resta, el 48%, ha sol·licitat ajuda per a gestions concretes de cada departament. El temps mig d’espera per fer tràmits d’atenció generalista és de 7 minuts i en l’atenció especialitzada, de 14 minuts.

El 60,4% de les persones usuàries s’ha dirigit a l’OAC de Girona per dur a terme algun tràmit o consulta relacionat amb els serveis a la ciutadania. No obstant això, 2 de cada 5 persones usuàries s’ha remès a l’oficina per fer un tràmit o consulta relacionat amb l’empresa (39,6%). En aquest sentit, mentre que el 71,7% fan la gestió a títol particular, el 28,3% visita l’OAC de Girona com a professional.

El 80,8% dels tràmits són resolts i el 19,2 % queden pendents de resolució, especialment pel fet d’haver d’esperar resposta o per faltar documentació .

El 32,9% de les persones ateses per l’OAC de Girona ha conegut el servei a través de coneguts i familiars, el 25,9% mitjançant altres institucions i el 14,2% pel portal Gencat.cat.

El 38,8% de les persones usuàries es dirigien per primera vegada a l’OAC de Girona i el 24,2% ho feien per segona vegada en els últims tres mesos . Cal destacar que gairebé 1 de cada 4 usuaris ( 23,3% ) ha anat més de tres vegades en els últims mesos .

14 juliol, 2011