DEP Institut està treballant en l’anàlisi de l’impacte global del MotoGPTM a través de l’elaboració del mapa d’impactes. Aquest estudi ha estat encarregat per Dorna Sports.

Els principals objectius de l’estudi són: conèixer l’impacte global del MotoGPTM en relació a l’impacte econòmic, assistència, perfil del públic, ocupació, us i seguiment en les xarxes socials i mitjans de comunicació; i conèixer l’impacte als circuits i noves iniciatives en relació a l’ús de circuits, l’impacte i iniciatives mediambientals, i l’impacte en l’industria.

Per assolir aquests objectius, DEP Institut ha elaborat una enquesta online dirigida als promotors dels Grans Premis. L’anàlisi dels resultats de les enquestes serà complementat amb els indicadors i dades recollides als diferents estudis d’impacte dels que Dorna Sports ja disposa i el Desk Research d’altres estudis d’impacte econòmic de les competències del motor.

Descarregar la presentació.