DEP Institut ha col·laborat en aquest projecte amb L’anàlisi del mal allotjament a Catalunya

El Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya, realitzat amb la col·laboració de DEP per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha guanyat el premi Recerca en la XI Biennal Espanyola 2011 d’Arquitectura i Urbanisme. Aquest guardó ha estat convocat per la Secretaria d’Estat de l’Habitatge del Ministeri de Foment, el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, la Universitat Internacional Menéndez i Pelayo, la Universitat d’Alcalà i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El treball de DEP Institut dins el Pla Territorial d’Habitatge va ser l’estudi de les característiques i la quantificació de les situacions de mal allotjament a Catalunya, basades en la informació facilitada pels serveis socials municipals i comarcals l’any 2009, i d’acord amb la tipologia europea ETHOS d’exclusió residencial.

El Pla Territorial d’Habitatge, respon a les necessitats d’allotjament i les accions a desenvolupar durant el període 2007-2016, que van ser establertes en el Pacte Nacional signat per tots els agents socials i econòmics, que emmarca les polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. En aquest Pla s’avaluen les necessitats socials de residència per a col·lectius específics (joves, gent gran, població en risc d’exclusió i població mal allotjada) i es preveuen les actuacions per donar resposta a aquestes necessitats: amb habitatges nous, amb mobilització d’allotjaments desocupats i amb ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a l’habitatge o per no perdre’l. Igualment, es quantifiquen els objectius de la rehabilitació d’edificis i habitatges amb objectius de millora ambiental i més accessibilitat.