L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Observatori de la Discapacitat Física (ODF), amb el suport de D’EP Institut, hem portat a terme, entre els mesos de setembre del 2019 i juliol del 2020, una diagnosi sobre les necessitats del col·lectiu amb discapacitat física i orgànica resident a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els objectius de l’estudi han estat:

  • Detectar les necessitats no cobertes de les persones amb discapacitat física i orgànica als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Explorar àrees de millora per part de les administracions públiques.

Per tal d’assolir aquest objectius, primer s’han identificat 10 àmbits de treball (accessibilitat, mobilitat, educació, ocupació, habitatge, assistència sòcio-sanitària, xarxes de suport, accés a les TIC, i participació i lleure i oci).

Una vegada definits els àmbits d’interès i seguint una metodologia que ha combinat les tècniques qualitatives (cerca i anàlisi documental, entrevistes en profunditat i grups de discussió) i quantitatives (enquestes), s’han identificat tota una sèrie de necessitats, pràctiques de referència i mesures i accions de millora.