DEP Institut està col·laborant amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa per a realitzar la Diagnosi de discapacitats adquirides derivades de situacions sobrevingudes al municipi de Terrassa.

Els objectius d’aquesta diagnosi són: realitzar una fotografia de la realitat de la discapacitat sobrevinguda al municipi; definir els recursos existents i el circuit actual d’acompanyament a les persones del municipi amb discapacitat sobrevinguda; i dissenyar el protocol d’actuació futur per l’acompanyament a les persones del municipi amb discapacitat sobrevinguda (com s’atén de manera integral a la persona que ha tingut molts canvis en diferents àmbits de la seva vida -autonomia, benestar i vinculació social-).

Per assolir aquests objectius, DEP Institut farà servir tant metodologies qualitatives com quantitatives. Pel que fa a les quantitatives, es recolliran i analitzaran les dades estadístiques existents sobre les discapacitats adquirides derivades de situacions sobrevingudes, a més d’analitzar les dades proporcionades per la Diputació de Barcelona sobre el perfil de les persones usuàries dels serveis de salut de Terrassa. Pel que fa a la dimensió qualitativa, l’equip farà una cerca documental, elaborarà un mapa d’actors i realitzarà tot un seguit d’entrevistes a persones expertes.