La primera de les dues onades anuals d’aquest estudi que promou l’Ajuntament de Barcelona s’ha realitzat entre l’11 i el 17 de juny i consta de 800 entrevistes telefòniques realitzades a una mostra representativa de la població barcelonina

De les dades del Baròmetre se’n desprenen, entre d’altres conclusions, que l’Ajuntament de Barcelona és l’administració més ben valorada pels ciutadans (68,7%) respecte la Generalitat (51,1%) i el Govern espanyol (17,9%).

Tanmateix, cal destacar que el 65,6% de les persones entrevistades consideren que la situació econòmica de Barcelona és dolenta o molt dolenta (el 85,6% quan es fa referència a Catalunya i el 94% en relació amb l’Estat espanyol).

En aquest sentit, pel que fa als problemes més grans de la ciutat, un de cada tres assenyala aspectes relacionats amb l’atur i les condicions de treball (33,8%).

Pel que fa a la valoració dels esdeveniments que se celebren a la ciutat, nou de cada deu barcelonins i barcelonines consideren molt o bastant positiu que Barcelona sigui seu d’esdeveniments culturals, econòmics i esportius, alhora que perceben el benefici econòmic que representen, especialment en l’economia de la ciutat.

Finalment, del bloc polític del Baròmetre, destaca que l’alcalde Xavier Trias (amb un 90,9% de notorietat) és l’únic líder municipal que aprova (5,1) i que, en intenció directa de vot, CiU encapçala els resultats amb un 18%, tres punts percentuals més que als resultats de les eleccions municipals del 2011, mentre que ERC continua al segon lloc que va ocupar a l’anterior baròmetre de desembre amb un 10% de la intenció de vot (2,9% als resultats de les municipals).

Més informació: w110.bcn.cat/MediaPremsa/Continguts/r13019_Barometre_juny_Resum.pdf