Augmenten les adopcions i la xifra d’abandonaments es manté estable.

DEP Institut ha portat a terme, per encàrrec de la Fundació Affinity, l’Estudi sobre Abandonament i Adopció d’animals de companyia 2012.

Aquest estudi s’ha realitzat mitjançant un qüestionari que s’ha fet arribar a societats protectores d’animals i refugis d’acollida, així com als ajuntaments dels municipis espanyols de més de 10.000 habitants. El qüestionari recull informació sobre el nombre de gats i gossos recollits durant l’any, el destí i característiques dels animals recollits o els motius principals d’abandonament i d’adopció.

Alguns dels principals resultats de l’Estudi d’Abandonament i Adopció 2012 de la Fundació Affinity són:

  • Augmenten les adopcions i es manté estable la xifra d’abandonaments.
  • Durant el 2012 s’han recollit aproximadament 110.000 gossos (similar al resultat del 2010) i 33.000 gats (xifra inferior a la del 2010).
  • Els principals motius d’abandonament dels animals de companyia són les camades no desitjades (18,6%), els factors econòmics (14,5%), la pèrdua d’interès per l’animal (9,9%), la finalització de la temporada de caça (8,9%) i els problemes en el comportament de l’animal (8,6%).

Més informació: www.fundacion-affinity.org/observatorio