SUSTAIN és un projecte finançat en el marc del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea que té com a objectiu descriure, comparar, implementar i avaluar estratègies de millora en els diferents models o experiències d’atenció integrada domiciliària per les persones grans. AQuAS ha estat responsable de dos estudis de cas d’atenció integrada a Catalunya, realitzats a Osona i Sabadell. AQuAS s’ha encarregat d’avaluar el grau d’implementació dels projectes de millora en l’atenció integrada a pacients de 65 anys o més amb necessitats de salut i socials complexes i d’identificar barreres i facilitadors per l’èxit de les actuacions i millores proposades.

En aquest context DEP Institut ha donat suport a AQuAS en l’anàlisi quantitativa i qualitativa de la informació recollida. S’han analitzat i elaborat informes a partir de les dades recollides mitjançant enquestes a persones usuàries, cuidadores i a professionals. S’ha realitzat la transcripció i anàlisi amb ATLAS-ti de les entrevistes a persones usuàries i/o cuidadores i a gestors d’atenció integrada, així com dels grups focals a professionals.

Per més informació:
http://aquas.gencat.cat/en/ambits/internacional/avaluacio-i-qualitat/sustain/
http://www.sustain-eu.org/