Durant els propers mesos gestionarà la Secretaria de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom

L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom és una eina creada per dinamitzar els processos de participació entre ciutadania, polítics i tècnics, per tal de millorar l’accessibilitat dels entorns urbans dels serveis i crear nous models de gestió que tinguin en compte les característiques i els interessos de les persones que viuen als municipis.

La funció de l’Observatori és conèixer, avaluar i informar sobre la situació de la ciutat i l’intercanvi d’experiències encaminades a aconseguir que la interacció entre la ciutat i tots els seus habitants sigui més amable i afavoreixi l’evolució positiva de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, l’encàrrec fet a DEP Institut consisteix en:

  • La cerca i publicació de bones pràctiques de polítiques públiques implementades per ajuntaments de diferents països d’Europa en matèria de discapacitat.
  • La gestió de les altes de nous municipis adherits a l’Observatori i l’actualització de les dades dels seus membres.
  • L’actualització de la pàgina web de l’Observatori: Gent de l’Observatori, Iniciatives d’Interès i Actualitat.
  • La difusió de continguts en dos àmbits: la realització i enviament d’una newsletter mensual i la creació i gestió del compte de twitter.

Per a més informació, veure: www.bcn.cat/europeforall