La Fundación Bertelsmann treballa conjuntament amb la JP Morgan Chase Foundation en el desenvolupament del projecte “Enabling high-quality apprenticeships in SEMs”, que té com a principal objectiu promoure i implementar models de Formació Professional Dual a pimes espanyoles d’Andalusia, Catalunya i Madrid.

DEP Institut contribuirà a l’avaluació dels indicadors que serviran per la monitorització i avaluació de l’impacte del projecte. Els indicadors a avaluar permeten recollir informació en relació a: la participació dels tutors en les activitats de formació, la implicació d’associacions empresarials i pymes en la implementació i promoció del model, la matriculació d’alumnes en els cicles de FP dual promoguts, la finalització dels estudis i posterior inserció laboral d’aquests alumnes.

L’estudi es portarà a terme principalment entre 2016 i 2017, però alguns indicadors s’avaluaran el 2020.

Per més informació podeu consultar: https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2015/la-fundacion-bertelsmann-y-la-fundacion-jp-morgan-chase-sellan-un-acuerdo-para-el-desarrollo-de-la-fp-dual-en-las-pymes/