Enguany DEP Institut està portant a terme l’avaluació del Programa FutbolNet a Argentina, Brasil i Colòmbia.

FutbolNet és un projecte basat en la metodologia Futbol3, una eina d’intervenció social que, a través de l’esport, vol incidir en els joves amb temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.

La clau a FutbolNet és el diàleg. A través d’aquesta eina, els jugadors i jugadores no només entren en una relació de respecte i enteniment mutu, sinó que també adquireixen confiança en si mateixos i sentit de responsabilitat.

DEP Institut porta a terme les tasques d’avaluació en relació amb la implementació del Programa, la satisfacció dels diferents agents implicats i la mesura de l’impacte a través de diferents metodologies (enquestes, entrevistes, grups de discussió i observacions no participants).

 

Més informació: fundacio.fcbarcelona.cat