DEP Consultoria Estratègica ha estat l’únic representant de l’estat espanyol, junt amb l’altra empresa del grup, Educaweb.com, en el projecte THE VIRTUAL JOBCLUB (TVJ) inclòs en el programa europeu “Leonardo da Vinci”. Altres socis han estat Anglaterra, Itàlia i Polònia.

L’objectiu del TVJ ha estat el de crear una metodologia basada en l’ús d’Internet per les organitzacions tant públiques com privades que donen serveis de treball i orientació laboral.

Cada país i cada empresa col·laboradora s’ha encarregat del desenvolupament d’una tasca diferent. La feina de DEP ha estat la de realitzar un estudi de bones pràctiques en el que s’ha destacat l’ús positiu per part de les distintes comunitats virtuals en la cerca de feina i l’orientació professional. A més, DEP s’ha fet càrrec de la concepció d’una web centrada en l’orientació laboral i dedicada als tècnics i responsables públics.

A partir d’aquesta idea, el soci polonès s’ha responsabilitzat del disseny del website i Educaweb.com s’ha encarregat de donar-lo a conèixer a l’estat espanyol. Finalment, DEP ha confeccionat un manual per a tècnics i orientadors del sector públic on se’ls mostra com donar suport al procés de cerca de treball a través d’Internet.

El projecte THE VIRTUAL JOBCLUB ha tingut una durada de dos anys, -d’octubre del 2004 a setembre del 2006-, en els que s’han realitzat 3 trobades internacionals, dues a Itàlia i una a Polònia. Amb aquesta iniciativa la Unió Europea ha pretès reduir la taxa d’atur, oferint una eina d’ajuda als que busquen feina des de la Xarxa.