DEP Institut ha participat a l’acte internacional de cloenda del projecte Jobtribu a Itàlia

 

Com a partners d’aquest projecte europeu, DEP Institut ha participat en la conferència “New Technologies for career guidance and networking” amb una ponència a càrrec de Rachel Nelson, responsable de projectes internacionals, sobre “Self-guidance using online databses and social networks“.

A la ponència es van presentar dues eines d’orientació acadèmica i professional d’Educaweb: el GR i el NEPTU i també es va parlar sobre com es promociona l’ús d’aquestes eines a les xarxes socials. La conferència ha estat centrada en els nous reptes de l’orientació professional i els serveis d’ocupació per donar suport als joves, la seva ocupabilitat i la gestió de les habilitats transversals de la carrera, des d’una perspectiva europea.

A més s’han realitzat sessions específiques, dedicades a una selecció de metodologies i eines dins dels contextos del consorci i basades en estratègies operatives per a integrar eines TIC en els serveis d’orientació.

El programa de la conferència va incloure diverses presentacions en directe i a distància d’experts internacionals i professionals dels serveis d’orientació involucrats en les proves pilot, de diversos països europeus.

Per més informació: http://www.jobtribu.eu/

El present projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta comunicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.