Una de les finalitats fundacionals de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família és difondre la vida i obra de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Un dels pilars per difondre aquest coneixement és oferir visites didàctiques a la Basílica de la Sagrada Família als centres educatius. Per fer-ho, des del temple s’organitzen activitats al voltant de projectes que vinculen l’art-patrimoni cultural i l’educació.

En aquest sentit, la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família ha comptat amb la col·laboració de DEP Institut per a realitzar una cerca en profunditat de les bones pràctiques al voltant del treball de l’Art-Patrimoni i Educació.

Els objectius del benchmarking han estat: 1) Identificar bones pràctiques de projectes col·laboratius d’Art-Patrimoni i Educació en el context escolar a nivell nacional i internacional i detectar impulsors de projectes, centres educatius i culturals punters, i 2) A partir de la cerca de bones pràctiques i el contacte amb els seus impulsors, facilitar sinèrgies i col·laboracions amb altres entitats i iniciatives.

Per assolir aquests objectius, la metodologia ha consistit en la cerca documental de projectes col·laboratius a Catalunya, Europa i els Estats Units; i la realització d’entrevistes als impulsors clau.

Més informació:
http://www.sagradafamilia.org/