D’EP Institut ha dissenyat l’avaluació del Pla d’Internacionalització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2025 durant l’any 2022. Amb l’objectiu de mesurar els resultats obtinguts, retre comptes i extreure’n aprenentatges per millorar la qualitat de les polítiques públiques del futur, el Pla preveu dur a terme una metodologia de seguiment que permeti fer un monitoratge i una avaluació de la implementació de les línies estratègiques i línies d’acció.

En aquest sentit D’EP Institut ha realitzat una sessió de treball per aprofundir en cadascuna de les cinc línies estratègiques del Pla: incidència en l’agenda política europea i internacional; captació de fons europeus i internacionals; innovació i gestió del coneixement en àmbits metropolitans; projecció econòmica internacional; i cooperació internacional.

Amb la informació recollida a través d’aquestes sessions de treball i de l’anàlisi documental s’ha elaborat una matriu d’avaluació i un model d’informe d’activitat anual que inclou la planificació de les següents fases de l’avaluació (avaluació intermèdia, avaluació final i informes anuals d’avaluació).

Més informació: https://www.amb.cat/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/pla-d-internacionalitzacio-2021-2025/12086499/11696