D’EP Institut és novament l’oficina tècnica de la “Convocatoria de Ayudas a proyectos” de la Fundació Caja Navarra que es dirigeix a totes les entitats socials del territori navarrès.

La Convocatòria del 2020 va repartir vuit cents mil euros entre 129 projectes dividits en tres categories: Recolzament a les persones més vulnerables, Promoció de la cultura, l’educació i el patrimoni i Promoció de la participació, la solidaritat i la convivència.

Des de l’oficina tècnica, D’EP Institut hem portat a terme l’avaluació i el seguiment de les justificacions dels projectes adjudicats. El sistema d’avaluació s’ha dissenyat a partir de la informació i els criteris publicats a les bases de la Fundació Caja Navarra, amb els projectes avaluats s’ha realitzat una proposta d’assignació de l’ajuda a través d’un sistema de ponderació que té en compte: la qualitat de la proposta, la dimensió del projecte i els projectes presentats en cada àmbit d’actuació. El sistema d’avaluació dissenyat permet fer un retorn a les entitats sobre els punts forts i els aspectes de millora de les seves propostes presentades.

Des de l’oficina tècnica també estem fent durant el 2020-2021 el seguiment de les incidències i la validació de les justificacions dels projectes.