DEP Institut va iniciar la seva trajectòria en projectes d’avaluació docent per part de l’alumnat el 2003, col•laborant amb diverses universitats de l’Estat espanyol. Des del curs 2011-2012, l’equip tècnic de DEP ha transferit i adaptat la metodologia al context escolar.

Des d’aleshores hem realitzat més de 10.000 enquestes a alumnat de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; hem elaborat més de 6.000 informes individuals d’avaluació docent i més de 500 informes sobre les tutories.

Amb aquests activitat es pretén facilitar:

– Informació al personal docent per a la reflexió de la pràctica pedagògica i la millora continuada de la seva activitat.
– Identificar elements de millora en el les àrees curriculars de les diferents matèries.
– Aportar dades a la direcció i equips de coordinació per a l’optimització de l’organització del centre.

Per saber-ne més: notícia educaweb

Més informació: estudis@dep.net