FutbolNet és una metodologia d’intervenció social creada per la Fundació FCBarcelona el 2011. La metodologia utilitza el futbol i l’activitat física com a eines de reflexió i agents de canvi per millorar la vida dels infants i joves que es troben en contextos vulnerables.

L’any 2017, el programa FutbolNet es va començar a implementar a la Ciutat de Nova York i la Fundació FCBarcelona va demanar a DEP Institut la col·laboració per a l’avaluació del projecte.

DEP Institut ha portat a terme l’avaluació del programa FutbolNet NYC entre els mesos d’octubre del 2017 i maig del 2018, incloent un viatge d’avaluació a les tres escoles on s’implementa el programa. La metodologia d’avaluació s’ha basat en la realització de qüestionaris inicials i finals, entrevistes i grups de discussió.

Els objectius de l’avaluació han estat: 1) avaluar el grau de satisfacció d’acord amb les expectatives del professorat d’educació física, les famílies i dels i de les participants, i 2) avaluar l’impacte del programa en els i les participants tenint en compte les prioritats definides al Pla Estratègic de la Fundació (2016-2021): adquisició de valors; millora del comportament; rendiment acadèmic; resolució de conflictes i inclusió social.

Més informació:
https://fundacio.fcbarcelona.cat/noticies/la-fundacio-posa-en-marxa-futbolnet-a-nova-york