Durant el curs acadèmic 2019-2020, D’EP Institut ha portat a terme l’avaluació del Programa AMGEN TransferCiència, promogut per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRi) a centres educatius de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.

L’experiència consisteix en posar en contacte centres d’educació secundària amb personal investigador jove vinculat a centres de recerca amb l’objectiu de transferir coneixements de ciències en general, i en particular de biotecnologia i genètica.

La metodologia de l’avaluació ha consistit en la realització de:
• Recollida de dades secundàries.
• Enquestes pre online a alumnat, professorat i personal investigador.
• Enquestes finals online a alumnat, professorat i personal investigador.
• Entrevistes en profunditat a alumnat, professorat i personal investigador.
• Sessió de treball amb la Secretaria Tècnica del Programa.

Per a més informació, veure:
https://transferciencia.fundaciorecerca.cat/index.asp