La Federació Salut Mental Catalunya ha posat en marxa XarXaJoves, un projecte que s’inicia amb tres experiències pilot a Barcelona, Lleida i Santa Coloma de Gramenet durant els propers dos anys. Si l’avaluació demostra la seva eficàcia, l’objectiu serà la seva inclusió en la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del programa és facilitar la recuperació dels i de les adolescents i joves amb problemes de salut mental d’entre 16 i 25 anys a través de la seva participació social en tots els àmbits de la vida.

En aquest context, la Federació Salut Mental Catalunya compta amb el suport de DEP Institut per avaluar la implementació de les tres experiències pilot; el grau de satisfacció i impacte del servei entre les persones beneficiàries directes i indirectes; i identificar els punts forts i els aspectes de millora de cara a la implementació del projecte a tot el territori català.

Més informació:
http://www.salutmental.org/2017/08/31/xarxajoves-programa-acompanyament-joves/