Des de D’EP Institut seguim col·laborant amb la Fundació UAB en l’avaluació de qualitat de les seves titulacions amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat de la formació, la prestació de serveis i la satisfacció de l’alumnat.

Per això realitzem els estudis d’avaluació docent dels cicles formatius, dels graus i màsters universitaris, del procés de matriculació, de la satisfacció amb els serveis, la satisfacció dels titulats i les titulades, la inserció laboral, les pràctiques professionals a empreses, la formació continuada i els programes per a estudiants estrangers.

Més informació: https://www.uab.cat/web/portal-de-transparencia-fundacio-uab/enquestes-de-satisfaccio-per-centres-i-programes-formatius-1345769740652.html