DEP Institut col·labora amb la Fundació Bertelsmann per tal d’avaluar la seva incidència en l’àmbit de la Formació Professional Coordinada (OPC). El model es basa amb una metodologia avalada a nivell internacional.

La Fundació Bertelsmann, com Think Tank reconegut, innovador i influent, té com a missió impulsar el canvi social positiu, perquè la societat per si mateixa sigui sostenible en el temps.

Actualment, a Espanya, la Fundació Bertelsmann, motivada per l’efecte de la crisi econòmica en la desocupació juvenil, busca sensibilitzar els actors clau i decisors en els àmbits de formació i l’ocupació sobre la necessitat d’una cooperació més estreta entre el mercat laboral i les institucions educatives.

Per això ha apostat de manera decidida per desenvolupar iniciatives i eines, sota el lema “Per l’ocupació juvenil”, que contribueixin a afavorir l’accés dels joves al mercat laboral, centrant-se en la transició escola-treball. A més de promoure el diàleg públic mitjançant l’elaboració d’estudis i debats al voltant d’aquestes iniciatives.

Més informació: www.fundacionbertelsmann.org