D’EP Institut ha elaborat una proposta per a la implementació d’una convocatòria de subvenció adreçada a les empreses per a la implantació de la setmana laboral de 4 dies a Catalunya.

Per tal d’elaborar aquesta proposta s’ha realitzat una cerca i anàlisi documental sobre experiències en la reducció de la jornada laboral tant a nivell nacional com internacional, sessions de treball amb agents del Servei d’Ocupació de Catalunya, així com diverses entrevistes a diferents agents del sector privat amb expertesa en aquesta temàtica.