Els dies 7 i 8 de març s’ha celebrat la 1a reunió transnacional del projecte europeu Erasmus plus “Keyway: connecting guidance services to key impact indicators” a Atenes.

L’objectiu de la reunió ha estat assentar les bases de l’associació estratègica, compartir informació sobre la gestió i implementació del projecte i realitzar una sessió de brainstorming per definir una primera proposta del mapa conceptual d’impactes dels serveis d’orientació que haurà de ser discutida i contrastada posteriorment amb interlocutors clau i experts de l’àmbit de l’orientació professional.

La sessió de brainstorming va donar com a resultat la identificació de 3 àrees generals d’impacte: l’individu, les organitzacions i la societat.