D’EP Institut ha col·laborat amb la Fundació La Caixa en l’avaluació dels projectes presentats als Premis Fundació “la Caixa” a la Innovació Social 2023. Els Premis, que compten ja amb vuit edicions, tenen com a objectiu donar suport a les entitats socials que aporten solucions innovadores als reptes socials actuals. Les 10 entitats seleccionades seran premiades amb 15.000€ per projecte.

D’EP Institut ha donat suport a la Fundació amb la definició dels criteris d’avaluació de les candidatures, la preparació del formulari per aquestes, l’avaluació de les candidatures i la selecció de finalistes a valorar per part del jurat.

Més informació: https://fundacionlacaixa.org/ca/premis-innovacio-social