Un equip pluridisciplinar que aporta perspectiva aplicada, rigor tècnic, capacitat analítica i assessorament orientat a la presa de decisions Un equip pluridisciplinar que aporta perspectiva aplicada, rigor tècnic, capacitat analítica i assessorament orientat a la presa de decisions

Responsable de projectes
Judit Abad

Directora
Sílvia Amblàs

Tècnica analista
Emma Calbó

Responsable de projectes
Cristina Caldas

Tècnica de Projectes
Mònica Cordobés

Tècnica de Projectes
Laura Díaz

Responsable de projectes
Laia Gall

Responsable d’Administració i Finances
Albert Gorchs

Directora
Gemma Latorre

Suport a projectes
Jordi Mitjana

Responsable de projectes
Rachel Nelson

Sòcia-fundadora
Montserrat Oliveras

Tècnic analista
Adrià Peycasat

Responsable de projectes
Silvia Rueda

Soci
Josep Lluís Segú

Administración
Laura Soms