Reunió i conferència final del projecte LE.A.DE.R

Durant els dies 26, 27 i 28 de juny s’ha celebrat a Roma la sisena i última reunió transnacional dels socis del projecte LE.A.DE.R (Learning and Decision Making Resources) i la conferència final del projecte.

La reunió ha servit per a la coordinació dels socis i revisió dels productes intel·lectuals, així com per establir el pla de disseminació dels resultats un cop el projecte hagi finalitzat.

La Conferència final titulada “CAREER MANAGEMENT SKILLS: a challenge for lifelong guidance systems” es va estructurar en tres sessions. A la primera es va oferir una visió internacional dels models de competències per a la gestió de la carrera professional. A la segona es van presentar les accions pilot dutes a terme en el marc del projecte en sis països per posar de manifest l’aplicabilitat del model a través de diferents experiències. DEP Institut va presentar els resultats de la prova pilot en què va participar l’alumnat de PFI i PTT de l’IES La Ferreria i de batxillerat de l’Escola Pàlcam. Finalment, en la tercera sessió es va debatre sobre els models d’orientació per a la transició dels estudis al mercat laboral.

Per a més informació sobre la conferència podeu consultar: http://www.leaderproject.eu/project-resources/final-conference.html