Projecte LEADER: Orientació al llarg de la vida a Europa

L’estructura del treball està canviant i la gestió de la pròpia carrera i del procés d’aprenentatge és un desafiament constant. Això fa necessari que els serveis d’educació i orientació s’encarreguin de promoure i desenvolupar en els ciutadans les habilitats necessàries per a dirigir el seu aprenentatge i la seva trajectòria professional al llarg de la vida.

El projecte LEADER, cofinançat a través del Programa Erasmus+ de la Unió Europea, té com a objectius definir i compartir una estructura de gestió de les competències professionals (CMS) i desenvolupar fonts de formació per als orientadors professionals. Les competències professionals són aquelles competències, atributs, actituds i coneixements que les persones necessiten per tal de gestionar les seves carreres. El seu desenvolupament és un dels objectius fonamentals de l’orientació permanent.

Com a empresa especialitzada en educació, formació i treball, DEP Institut ha participat en l’elaboració el primer informe del projecte LEADER, “Descripció de les capacitats d’orientació”, presentat a la Conferència Internacional de Barcelona aquest mes d´abril. El document presenta una anàlisi de les dades recollides durant la primera fase del projecte i explora el concepte d’habilitats de gestió de la carrera professional des de la perspectiva dels països socis: Itàlia, Espanya, Romania, Grècia, Turquia i el Regne Unit. Les dades van ser recollides a través d’enquestes i grups focals formats per orientadors amb funcions relacionades amb la carrera professional en els països socis.

Després d’una primera reunió al Regne Unit l’any 2014 i una segona a Turquia el 2015, aquest mes d’abril el consorci ha celebrat a Barcelona la conferència “Lifelong guidance in Europe: improving Career Management Skills”, una trobada en la que s’han dut a terme una sèrie de sessions de treball amb els partners del projecte. L’objectiu principal de la conferència ha estat l’intercanvi de coneixements sobre els aspectes metodològics i pedagògics d’una nova xarxa de gestió d’habilitats professionals per a un sistema d’orientació europeu al llarg de tota la vida. Una trobada en la que professors, orientadors, educadors, tutors i formadors de tota Europa han intercanviat idees i coneixements sobre els nous models d’orientació professional i les noves eines d’orientació i formació.

Més informació: http://www.leaderproject.eu/