Projecte europeu sobre l’aplicació de les TIC en l’orientació professional

DEP Institut participa en el benchmarking internacional de pràctiques de referència

JobTribu és un projecte europeu finançat a través del Programa PROGRESS 2007-2013 i orientat principalment als joves, que va ser creat amb el principal objectiu de definir en quina mesura els serveis d’orientació educativa i laboral poden beneficiar-se de les oportunitats que representen les noves tecnologies, especialment les eines Web 2.0.

Per tal de conèixer com aplicar els nous instruments adequadament, el projecte va dur a terme una investigació a nivell europeu de les millors pràctiques en l’ús de les TIC en els serveis d’orientació i es van realitzar una sèrie de proves pilot en els països participants. Uns estudis dels que se n’extreuen una sèrie d’eines i metodologies d’aplicació que han de servir per a la millora d’aquests serveis.

DEP Institut, l’únic partner espanyol en el projecte JobTribu, participà conjuntament amb diferents organitzacions d’un total de cinc països: Itàlia, Gran Bretanya, Àustria, Romania i Espanya.
En concret, DEP Institut s’encarregà d’analitzar l’ús de les bases de dades online com a eina per a l’auto-orientació, fent servir com a exemple el portal Educaweb i dues de les seves eines d’orientació acadèmica i professional: el Gran Recorregut i el NEPTU. S’analitzaren també les possibles utilitats de les xarxes socials dins l’àmbit dels serveis d’orientació.

Tal i com indica l’elevat nombre de visites diàries rebudes a la web d’Educaweb (entorn a les 15.000) existeix una alta demanda d’informació de qualitat pel que fa a l’oferta educativa. Els usuaris són principalment estudiants, professionals de l’educació i famílies en busca de cursos, publicacions, articles o eines.

En el context del projecte JOBTRIBU, aquestes eines van ser promocionades a Facebook i les xarxes socials i es van impartir sessions presencials en diversos centres educatius catalans dirigides a joves de 16-20 anys i estudiants de Secundària (14-16). Posteriorment, les eines van ser avaluades pels usuaris.

Mitjançant GR, els joves poden identificar a través d’un qüestionari les àrees d’aprenentatge i professions que millor encaixen en el seu perfil, una eina que requereix ser complementada amb activitats addicionals d’orientació. Pel que fa a Neptu, l’ús d’aquesta intranet d’oferta educativa i professional supervisat per un orientador compta amb una important popularitat, tot i que moltes escoles i centres educatius segueixen preferint l’antic sistema de recursos impresos.

Les xarxes socials ténen com a principals avantatges ser eines de comunicació que ens permeten arribar a noves audiències i al públic jove i estar presents allà on els nostres usuaris es comuniquen. Tanmateix, la necessitat de gestió constant i la manca de feedback són alguns inconvenients a tenir en compte.

Per a més informació: www.jobtribu.eu