Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social

DEP Institut col·labora amb la Diputació de Barcelona en l’elaboració del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social del municipi de Balsareny, del Bages.

Inicialment, aquest Pla inclou una diagnosi prèvia del municipi per detectar col·lectius i situacions del risc d’exclusió dels seus veïns, ja sigui per les seves característiques demogràfiques (infància, gent gran, població recent incorporada) com situacions personals (dificultats de mobilitat, problemes de salut, llars monomarentals, solitud) i econòmiques (atur, pobresa crònica, problemes en el pagament de l’habitatge).

Els resultats d’aquesta diagnosi serveixen per tenir un coneixement més acurat de la situació de la població al municipi, i establir unes línies estratègiques coherents que dirigiran els objectius de millora i el pla d’acció en matèria d’inclusió i cohesió social del municipi.

El suport en l’elaboració de Plans Locals d’Inclusió i Cohesió Social forma part del catàleg de serveis que ofereix la Diputació de Barcelona als Ajuntaments que ho sol·licitin.

Enllaç: www.diba.cat/web/atencioalespersones