La inserció laboral dels titulats de la Fundació UAB

La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) ha encarregat a DEP Institut un estudi sobre la inserció laboral dels seus titulats en estudis de grau o màster de les promocions 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

L’estudi ha permès obtenir la taxa d’ocupació dels titulats i valorar la qualitat de la inserció laboral, així com la satisfacció amb la formació rebuda als estudis de la FUAB. Addicionalment, aporta informació sobre les experiències de mobilitat internacional de l’antic alumnat i la formació continuada realitzada.

Els participants han respost un qüestionari online. La informació s’ha obtingut en dues fases, la primera durant els mesos de gener i febrer de 2016 i la segona durant els mesos d’abril a juny de 2016.