Estudi de satisfacció dels usuaris d’Educaweb

Educaweb (www.educaweb.com) ha encarregat a DEP Institut l’estudi de satisfacció dels usuaris i usuàries cercadors de cursos i de recursos mitjançant aquest portal, amb l’objectiu de conèixer la satisfacció i necessitats i en últim terme millorar el servei ofert.

Els usuaris i usuàries han aportat informació sobre l’ús que realitzen del portal i han valorat tot el procés de sol·licitud d’informació de cursos, incloent el seguiment posterior per part d’Educaweb.

També s’ha demanat l’opinió sobre la pàgina web quant al disseny, el funcionament i els continguts, i quina és la satisfacció general amb el portal així com possibles aspectes de millora. L’estudi també ha permès detectar quines són les necessitats d’orientació acadèmica o professional dels usuaris i usuàries.

L’estudi de satisfacció s’ha realitzat mitjançant enquestes online.

La recollida d’informació s’ha portat a terme durant els mesos de novembre i desembre de 2015.