Estudi de satisfacció dels centres clients d’Educaweb

Educaweb (www.educaweb.com) ha encarregat a DEP Institut l’estudi de satisfacció dels centres clients, com a una de les estratègies incloses al pla de millora permanent d’aquest portal educatiu.

S’ha analitzat l’ús i la satisfacció en relació als principals serveis d’Educaweb (Educalead, Educamail i Educabrand) i d’altres activitats desenvolupades per aquest portal (màrqueting educatiu, serveis d’orientació acadèmica i professional, els portals internacionals i els premis d’orientació acadèmica i professional). També s’ha demanat als centres clients que valorin la pàgina web d’Educaweb i la satisfacció general amb el conjunt de serveis que ofereix. Per últim, s’ha volgut saber la seva opinió sobre els serveis de captació d’alumnat que ofereix mercat espanyol.

L’estudi de satisfacció s’ha realitzat mitjançant una metodologia multicanal, en què s’han realitzat enquestes online i telefòniques; i s’ha portat a terme durant els mesos de desembre de 2015 i gener i febrer de 2016.