Emprendre amb valors

Projecte pedagògic per la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball

El Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Activa i la Fundació Barcelona Formació Professional impulsen, des de l’any 2009, el Projecte pedagògic integral per la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els i les joves de Barcelona, emmarcat dins del Projecte de Vida Professional.

Aquesta iniciativa va adreçada a l’alumnat i professorat de secundària obligatòria i postobligatòria de Barcelona ciutat i té per objectiu transmetre valors del treball que permetin als joves tenir referents sòlids al llarg de la seva carrera professional i els ajudin a entendre i compartir la cultura emprenedora.

Aquest any, durant el curs 2012-2013, el projecte pedagògic integral per a la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els i les joves de Barcelona, constarà de les activitats següents:

    • Una sesión presencial para descubrir los valores del trabajo de forma experiencial.
    • 10 visites a la seu d’empreses de la ciutat per apropar l’alumnat, de forma vivencial, els valors del treball i l’emprenedoria.Un cicle de conferències amb testimonis de reconegut èxit profesional.
    • Un concurs Mashup en què l’alumnat mostri, amb un suport audiovisual, les seves reflexions sobre els valors del treball i l’esperit emprenedor.
    • Una Gala final amb un espectacle sorpresa, un convidat especial i el lliurament de premis del concurs

Des de DEP Institut i Educaweb, juntament amb Marinva i Porter Novelli, estem duent a terme el disseny, la implementació, la gestió i l’avaluació del projecte durant el curs 2012-2013. Podeu consultar més informació al web: http://www.emprendreambvalors.cat/