El Fòrum Cívic del Camp impulsa una escola internacional a Salou

DEP ha participat en la creació d’aquesta nova Escola Internacional del Camp

 

La localitat tarragonina de Salou albergarà una escola internacional a partir del 2012, promoguda per la Fundació Fòrum Cívic del Camp (FCC), que impartirà tots els nivells educatius no universitaris i que acollirà fins a 1.250 estudiants.

DEP Consultoria Estratègica va començar a treballar amb l’entitat tarragonina l’any 2006 com empresa d’investigació i gestió de la informació, especialitzada en el sector de l’educació i la formació, realitzant un estudi de viabilitat amb l’objectiu d’estimar la demanda potencial de l’Escola Internacional del Camp de Tarragona, conèixer el perfil del públic objectiu i detectar les seves necessitats vers l’educació dels fills. Ara, per tal d’aconseguir que el Fòrum Cívic del Camp es presentés al concurs i el guanyés, DEP s’ha fet càrrec de revisar el project educatiu, així com d’elaborar i gestionar tota la documentació necessària dins dels terminis establerts.

L’escola

L’Escola Internacional del Camp (EIC) ha estat escollida, mitjançant un concurs obert, per l’Ajuntament de Salou per satisfer la necessitat d’oferta educativa en llengües estrangeres al territori i s’ubicarà al carrer Salvador Espriu. 

Es tracta d’una escola laica, mixta i amb voluntat d’esdevenir concertada, que ofereix una solució d’educació integral, tant per sortides universitàries, inclosa una titulació en batxillerat internacional, com de formació professional, fent servir un model pedagògic propi, Sòcrates Educa.

La missió de l’EIC és educar una ciutadania compromesa amb el seu país, llengua i cultura, capaç de viure i desenvolupar-se en un món globalitzat i de comunicar-se de manera plurilingüe, especialment, en anglès. Els principals valors que regiran el funcionament de l’escola són: l’excel·lència en el ús de les tecnologies, el compromís humanístic amb la comunitat, la cultura de pau i convivència, la sostenibilitat i l’equitat.

L’Escola Internacional del Camp és un nou model d’escola que vincula al municipi, la comarca i el país entre ells, però també amb l’exterior, buscant vincles amb escoles i organitzacions de referència d’altres països.

La construcció dels nous edificis de l’escola, es preveu que comencin aquest mateix any i es realitzarà en tres fases.

La nova escola al territori tindrà un important impacte sobre tota la població de Salou, la qual podrà gaudir de les noves instal·lacions del centre i les seves activitats obertes al públic en general, a més de beneficiar-se de les activitats que l’alumnat desenvoluparà dins del programa Aprenentatge i Servei per la comunitat del territori.

Metodologia 

Pel que fa al Pla de viabilitat confeccionat el 2006, DEP va realitzat 15 entrevistes en profunditat a pares i mares de nens menors de 6 anys escolaritzats, alts càrrecs directius amb fills menors de 3 anys i d’altres estrangers que tenen previst ubicar la seva residència al Camp de Tarragona també amb fills menors de 3 anys o que tenen previst tenir-ne en els propers 3 anys, informants estratègics respecte als sector del turisme, l’educació i la química del Camp de Tarragona i experts en la construcció i planificació de centres escolars. Així mateix també ha enquestat a 100 persones del públic objectiu i ha cercat i analitzat dades secundàries disponibles al Camp de Tarragona.

Al llarg d’aquest any, a més de la revisió i gestió de la documentació necessària per portar a terme la licitació de les parcel·les per ubicar el col·legi, DEP Consultoria Estratègica també s’està fent càrrec de donar suport la Fundació en moltes altres tasques a realitzar per l’obertura del centre educatiu. Des dels aspectes legals, fins la captació de fons passant pels requisits vinculats a l’edificació i la construcció, les instal·lacions i equipaments i les activitats acadèmiques, entre d’altres.

El projecte als mitjans: