L’antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí valora el centre amb un notable

DEP confecciona un retrat sociològic dels estudiants de les Escoles Garbí i Pere Vergés després 50 anys d’ensenyament

El grau de satisfacció per part de les més de 5.000 persones que han estudiat a la Fundació Escoles Garbí des de la promoció de 1968 fins a la de l’any 2000, és del 8,2. A més, el 98,5% d’aquests confessa tenir un bon record del seu pas per l’escola. Així es desprèn de l’estudi sociològic de l’estudiantat de la Fundació Escoles Garbí realitzat i presentat per DEP en la II Nit Alumni de l’entitat, celebrada el divendres 2 de juliol.

Amb aquest projecte la Fundació Escoles Garbí ha pretès temptejar l’opinió i les opinions de l’antic alumnat pel que fa a la creació d’una xarxa social que els posi en contacte. Els resultats han estat molt satisfactoris, ja que la idea ha despertat un gran interès entre tots els estudiants.

Els estudis  

El 79,5% de l’antic alumnat de les Escoles Garbí i Pere Vergés ha optat a una titulació universitària de grau mig, grau superior o tercer cicle. El 7,1% s’ha decantat per un cicle formatiu de grau superior o mig. Entre les persones universitàries, tot i haver-hi una àmplia diversitat en els àmbits d’estudis realitzats, els més destacats són els d’economia i administració, enginyeries i arquitectura. I pel que fa als cicles formatius ressalten els d’administració.

L’ocupació  

Pel que fa a la situació laboral de l’ antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí , tot i que la majoria està assalariat en una empresa o administració (65,3% ), destaca l’alt percentatge d’emprenedors , ja que 1 de cada 4 treballa per compte propi.

De tots els antics i antigues alumnes que estan ocupats, l’ 11,7% ho fa als sectors de la sanitat i els serveis socials i el 10,5% a la indústria manufacturera. A més, el 40,8 % desenvolupa fonamentalment funcions directives o de gestió i majoritàriament guanyen per sobre dels 24.000 € (39,9% ).

L’associacionisme  

L’elevada vinculació a associacions o organitzacions sense ànim de lucre és una altra característica a destacar de l’antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí amb el 73,5%, d’aquests el 53,8 % és membre i el 40,9% participa activament. La dedicació mitjana a aquest tipus d’entitats és de 14,8 hores mensuals .