L’alumnat de Medicina i Infermeria de Catalunya coneix poc els models sanitaris

DEP Institut ha dut a terme un estudi entre l’alumnat dels últims cursos de Medicina i Infermeria de les universitats catalanes

Els universitaris a punt d’acabar les titulacions de Medicina i Infermeria tenen la percepció que el coneixement adquirit en els seus estudis sobre el sistema sanitari és més teòric que pràctic. Malgrat el baix coneixement detectat sobre els diferents models sanitaris (Liberal, de Seguretat Social i Sistema Nacional de Salut), hi ha un elevat desig d’aprendre aspectes desconeguts sobre aquests models, però especialment la seva aplicació pràctica i un major aprofundiment de manera general. Aquestes dades s’extreuen de l’estudi realitzat durant els mesos de desembre de 2009 i abril de 2010 encarregat per la Secretaria de Política Social de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i que ha comptat amb la direcció tècnica de DEP Institut.

El projecte ha consistit en la realització d’un qüestionari autoadministrat a l’aula a un total de 625 estudiants, 286 de Medicina i 339 d’Infermeria. Ha participat l’estudiantat de segon i tercer d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Lleida (UdL), i la Universitat de Girona (UdG) i també de cinquè i sisè de Medicina de les tres primeres universitats esmentades.

Els principals objectius de l’estudi han estat caracteritzar els diferents models sanitaris, descriure el grau de coneixement d’aquests per part dels diferents col·lectius, analitzar la valoració d’aquest coneixement i posar en relació les seves expectatives amb la pràctica professional.

Una de les conclusions més destacades de l’estudi és que un major coneixement sobre els models sanitaris racionalitza les expectatives de l’alumnat de cara a la futura pràctica professional. Això es reflecteix en les respostes d’aquells estudiants que han comptat amb assignatures en què s’expliquen els models sanitaris existents i d’aquells que han realitzat més mesos de pràctiques. D’altra banda, també cal destacar que la major part de l’alumnat, tant dels estudis de Medicina com dels d’Infermeria, voldria treballar en el sector públic, i que l’aspecte que més valoren els dos col·lectius de cara a la seva futura pràctica professional és la relació humana entre professionals i pacients.

Distància entre la importància i l’expectativa de compliment d’aspectes vinculats a la futura pràctica professional ( escala 0 a 10 ) . Estudiantat de Medicina i Infermeria

 

20110614_grand_medicina 20110614_grand_enfermer

Finalment , cal destacar que l’estudiantat de Medicina i Infermeria no coincideix a l’hora de descriure els inconvenients més rellevants del sistema sanitari català . Mentre que l’alumnat dels últims cursos de Medicina destaca la dificultat de desenvolupar-se professionalment i la baixa remuneració , l’alumnat dels últims cursos dels estudis d’Infermeria assenyala les dificultats d’ampliar la formació i la inestabilitat laboral.