Diagnòstic i Pla Estratègic d’Obertament

D’EP Institut ha acompanyat Obertament en l’elaboració del seu Pla Estratègic per als propers quatre anys.

Obertament va néixer el desembre de 2010 amb l’objectiu de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi.

Per a elaborar el Pla Estratègic 2020-2023, Obertament ha confiat en D’EP Institut, treballant de manera conjunta en la realització d’un diagnòstic a partir d’entrevistes en profunditat a agents vinculats directa o indirectament amb l’entitat, i una sessió de treball amb el personal tècnic d’Obertament.

Els resultats de la diagnosi s’han compartit amb diversos grups d’interès a través d’una consulta online. Entre els agents participants destaquen els serveis de salut/socials, les persones activistes, les entitats de familiars o mixtes i les administracions públiques.

Finalment, s’han realitzat diverses sessions de treball a partir de les quals s’ha construït el document de Pla Estratègic, aprovat finalment l’octubre del 2020.

Per a més informació: https://obertament.org/ca