DEP Institut realitza un estudi per avaluar l’Espai Situa’t

L’Espai Situa’t s’emmarca en el projecte Activa’t, liderat per la Federació Salut Mental Catalunya (FSMC). L’Espai Situa’t és un punt d’informació, orientació i assessorament sobre temes de salut mental.

Els principals objectius de l’estudi que porta a terme DEP Institut són: conèixer la qualitat de la base de dades on es registren les demandes que arriben a l’Espai Situa’t; analitzar el tipus de resposta que s’ofereix als usuaris; i finalment mesurar la satisfacció i l’impacte d’aquest servei.

En aquest sentit, l’anàlisi de la qualitat de la base de dades permetrà valorar l’homogeneïtat de criteris en el registre de la informació. I, pel que fa a l’avaluació de la satisfacció i impacte de l’Espai Situa’t, la realització d’enquestes telefòniques en dos moments temporals diferents ha de permetre recollir, en primer lloc, la valoració de l’atenció rebuda i la satisfacció amb el servei i, posteriorment, l’avaluació de l’impacte que ha tingut l’Espai Situa’t.

Més informació: http://activatperlasalutmental.org/lactivat/el-circuit-activat/espai-situat/