DEP Institut lidera el projecte europeu “Keyway”

DEP Institut lidera el projecte “Keyway: connectant els serveis d’orientació amb els indicadors clau d’impacte” co-finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus +.

El projecte Keyway s’ha desenvolupat per tal de connectar els serveis d’orientació amb els indicadors clau de rendiment i d’impacte. L’objectiu del projecte és per donar suport a l’avaluació i actualització basada en l’evidència dels serveis i polítiques en matèria d’orientació mitjançant la creació d’un sistema pràctic d’indicadors per mesurar els resultats i l’impacte dels serveis d’orientació.

Els objectius del projecte Keyway són:

  • Identificar i analitzar les diverses àrees d’impacte que tenen les accions d’orientació en la vida dels ciutadans (mapa conceptual d’impacte).
  • Definir indicadors clau de rendiment i d’impacte basats en metodologies de consens perquè els serveis d’orientació disposin de les mesures necessàries per avaluar i valoritzar els serveis que presten.
  • Donar suport a la valorització i optimització dels serveis d’orientació mitjançant el desenvolupament d’una guia metodològica d’indicadors clau de rendiment i impacte.

El projecte compta amb 5 socis de 4 països: Centre Studi Pluriversum (Siena), Diputació de Barcelona (Barcelona), Ison Psychometrica (Atenes), Universitat d’Estudis Laborals Aplicats (Mannheim) i DEP Institut (Barcelona).