DEP Institut avalua el projecte Barcelona Escoles + Sostenibles

Des de l’any 2001, l’Ajuntament de Barcelona anima als centres educatius de Barcelona (professorat, alumnat, serveis de monitoratge, personal no docent i famílies) a fer les Escoles + sostenibles, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan d’educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

Els projectes Escoles + Sostenibles dels diferents centres educatius tenen en comú que es basen en:
1. un procés participatiu;
2. de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives;
3. i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona ha considerat oportú impulsar una anàlisi per veure quina és la satisfacció dels agents implicats amb el Programa, així com també veure quin és el seu impacte. Per això, des de la Regidoria de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona s’ha sol•licitat a DEP Institut, empresa amb una amplia experiència en l’avaluació de plans i programes, desenvolupar un estudi per valorar l’acompliment dels objectius del Programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Més informació: http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/escoles-sostenibles