DEP és partner del projecte Career Guidelines centrat en un model d’orientació per nous perfils professionals

La proposta s’emmarca dins del Programa d’Aprenentatge Permanent del projecte Leonardo da Vinci

DEP forma part, juntament amb altres 10 partners de tot Europa, de l’equip de treball que està desenvolupant el projecte Career guidelines: Information and guidance on new careers and training pathway.

El propòsit d’aquesta iniciativa, la qual té com a data de finalització el 2011, és millorar la qualitat dels serveis d’orientació i assessorament dels serveis públics d’ocupació mitjançant l’adaptació en el context italià d’una eina d’orientació acadèmica i professional d’àmbit internacional, que defineixi els perfils i els interessos professionals i els itineraris formatius a seguir.

A més, aquest model permetrà avaluar les necessitats del mercat de treball, i establirà llaços entre l’orientació, la formació i el món laboral, amb la finalitat de millorar la correspondència entre la demanda i l’oferta formativa.

El passat dijous 14 i el divendres 15 de gener es va celebrar a Ancona (Itàlia) la primera trobada de tots els partners del projecte, per tal de donar-se a conèixer i establir una metodologia de treball i un punt de partida.

DEP és l’únic membre espanyol que participa en la iniciativa. La seva tasca consisteix en la supervisió tècnica i metodològica, amb responsabilitats específiques en l’avaluació del procés de transferència i divulgació dels resultats, especialment a nivell internacional. Així mateix, DEP participarà en el Comitè Tècnic del projecte oferint el seu assessorament pel que fa a les tecnologies utilitzades en l’àmbit de l’orientació.

Aquesta no és la primera vegada que DEP participa en una iniciativa europea d’aquest àmbit, ja que ha estat partner del Programa Pilot TACTIC i del projecte “Virtual Job Club”, tots dos també relacionats amb el projecte Leonardo da Vinci.