Avaluació docent per part de l’alumnat

DEP Institut va iniciar la seva trajectòria en projectes d’avaluació docent per part de l’alumnat el 2003, col•laborant amb diverses universitats de l’Estat espanyol. Des del curs 2011-2012, l’equip tècnic de DEP ha transferit i adaptat la metodologia al context escolar.

Des d’aleshores hem realitzat més de 10.000 enquestes a alumnat de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; hem elaborat més de 6.000 informes individuals d’avaluació docent i més de 500 informes sobre les tutories.

Amb aquests activitat es pretén facilitar:

– Informació al personal docent per a la reflexió de la pràctica pedagògica i la millora continuada de la seva activitat.
– Identificar elements de millora en el les àrees curriculars de les diferents matèries.
– Aportar dades a la direcció i equips de coordinació per a l’optimització de l’organització del centre.

Per saber-ne més: notícia educaweb

Més informació: estudis@dep.net